domingo, 30 de noviembre de 2008

A miles de rumanos les ponen dificil que voten / Pentru mii de romani va fi dificil sa voteze

El sistema electoral rumano ha cambiado para estas elecciones de dentro de unas horas, dia 30 de noviembre de 2008. Van a ser unas elecciones ciertamente irregulares, porque de hecho miles de rumanos no van a poder ejercer su derecho al voto. Veamos por que. Lo llaman democracia, pero no podria decir con seguridad que lo es. Es lo mismo que en Espana, o que en cualquier pais con sistema parlamentario liberal... Primero porque el reparto de los votos es un malabarismo impresentable, y en el fondo no importa a quien votes sino como reparten los votos. La informacion sobre el nuevo sistema uninominal ha sido bastante patetica y raquitica, pero eso es logico porque lo que menos quieren los politicos es que los electores vayan a votar bien informados: mejor que vayan mecanicamente para que no piensen mucho que es lo que hacen realmente y si sirve de algo. Pero estos detalles genericos, que se repiten en todas las democracias representativas no son el tema que vamos a tratar/denunciar hoy aqui. Lo que mas indignante me ha parecido es que miles de rumanos hayan sido indirectamente excluidos del derecho al voto porque el gobierno liberal del Tariceanu lo ha querido.

Parece ser que las cabezas pensantes del gobierno quieren que todo el que quiera ejercer su derecho de votar tiene que hacerlo en el lugar donde esta su domicilio. Y esto seria logico si, como en Espana, el domicilio sea algo facil de cambiar, y que en cuanto cambies de casa o ciudad simplemente con ir al ayuntamiento se hace. Pero en Rumania todavia pervive el agarrotado metodo de antano en el que un rumano no puede cambiar de domicilio con facilidad y si vive en otra ciudad que no consta en su boletin de identidad necesita una visa flotante. Esta visa flotante, sin embargo, no parece tener valor alguno porque no es valida para ejerce el derecho esencial, en toda democracia, de votar.

En Rumania los estudiantes desplazados, los ciudadanos que trabajen fuera de su ciudad temporalmente, los que esten de viaje, es decir, todo aquel que no este en el lugar donde hizo su boletin de identidad, no pueden votar. Para hacerlo tienen que trasladarse posiblemente cientos de kilometros. Por ejemplo, si un estudiante estudia en Bucarest pero es de Baia Mare para poder votar, aunque haya gestionado sus papeles como residente en Bucarest, tiene que viajar a casa de papa. Y no estamos hablando de que pueda coger un AVE para estar alli en dos horas, sino que en Rumania un tren tarda 12 horas en hacer 700 kilometros (Bucarest-Baia Mare en el tren mas rapido posible). Lo mismo una persona que lleve trabajando dos anos en Timisoara, por ejemplo, aunque sea de Braila, y aunque tenga la residencia temporal gestionada por medio de su visa flotante, no puede votar en Timisoara, sino en la otra punta del pais, en Braila.

Asi podriamos imaginar miles de posibilidades kafkianas. Esta ley antidemocratica no lo seria si se hubieran articulado otros metodos para poder votar en el caso de que no estes en tu ciudad, por ejemplo el voto por correo. Pero aqui estas cosas no existen, no sabemos bien por que, porque ser europeo no significa solamente, senor Taricianu y demas candidatos al Parlamento, que las banderas azules estrelladas de Europa ondeen en los edificios oficiales como si con eso bastara para ser europeo. Los ciudadanos europeos son ciudadanos con ciertos derechos que pueden exigir, pero aqui parece que, como otras muchas cosas, los politicos siguen pensando que los derechos de los rumanos son solo papel higienico para limparse el organo que mas usan en el parlamento (para sentarse en su sillon bineremunerado).

Yo recomendaria que todos los afectados por esta norma electoral indignante pusieran una reclamacion contra Tariceanu y su gobierno por obstruccion al derecho esencial del voto. Pero seguramente nos quedaremos todos parados lamentando como es Rumania y viendo los absurdos programas de television con los que nos alimentan el cerebro (que sera cada vez lamentablemente mas raquitico).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul electoral românesc s-a schimbat pentru alegerile care vor începe peste câteva ore, pe 30 noiembrie 2008. Vor fi nişte alegeri cu siguranţă în neregulă, pentru că, de fapt, mii de români nu vor putea să-şi exercite dreptul de vot. Să vedem de ce. O numesc democraţie, dar nu pot spune cu siguranţă ce este. E la fel ca şi în Spania sau în orice ţară cu sistem parlamentar liberal... În primul rând pentru că repartizarea voturilor este o jonglerie incredibilă şi, în fond, nu contează pe cine votezi, ci cum se repartizează voturile. Informarea asupra noului sistem uninominal a fost destul de patetică şi de rahitică, dar acest lucru e logic deoarece ceea ce doresc cel mai puţin politicienii este ca alegătorii să meargă să voteze bine informaţi: mai bine să meargă mecanic, ca să nu gândească mult ceea ce vor realmente să facă şi dacă serveşte la ceva. Dar aceste detalii generice care se repetă în toate demcraţiile reprezentative nu sunt tema pe care dorim să o tratăm/denunţăm aici. Ceea ce mi s-a părut cel mai indignant este că mii de români au fost indirect excluşi de la dreptul la vot pentru că guvernul liberal al lui Tăriceanu a vrut-o.

Se pare că minţile luminate ale guvernului vor ca oricine doreşte să îşi exercite dreptul de vot trebuie să o facă în localitatea unde are domiciliul. Asta ar fi logic dacă, precum în Spania, aesta ar fi uşor de schimbat. Când îţi schimbi casa sau oraşul unde locuieşti, ajunge să mergi la primărie şi se rezolvă. Dar în România încă persistă metoda înapoiată conform căreia un cetăţean nu îşi poate schimba domiciliul cu uşurinţă, iar dacă trăieşte în alt oraş, altul decât cel din buletinul de identitate, are nevoie de o viză de flotant.

În România, studenţii, cetăţenii care muncesc temporar în afara oraşului, cei care sunt în călătorie, adică, oricine nu se află în oraşul înscris în buletin, nu poate vota. Ca să o poată face, trebuie să se transladeze câteva sute de kilometri. De exemplu, dacă un student învaţă în Bucureşti, dar este din Baia Mare, ca să poată vota, deşi are documente care atestă rezidenţa sa în Bucureşti, trebuie să călătorească acasă la tata. Şi nu vorbim aici despre un tren AVE (tren de mare vizeză) ca să fie acolo în două ore, ci vorbim despre faptul că în România un tren parcurge 700 de kilometri în 12 ore (Bucureşti – Baia Mare cu trenul cel mai rapid posibil). Acelaşi lucru în cazul unei persoane care munceşte de doi ani în Timişoara, dar e din Brăila, şi, deşi are viză de flotant, nu poate vota în Timişoara, ci în capătul celălalt al ţării, în Brăila.

Astfel, ne-am putea imagina mi de posibilităţi kafkiene. Această lege antidemocratică nu ar fi exiatat dacă s-ar fi articulat alte metode pentru a putea vota în cazul în care nu te afli în oraşul tău, de exemplu votul prin poştă. Însă aici aceste lucruri nu există, nu ştim bine de ce, pentru că a fi european nu semnifică doar domnul Tăriceanu şi restul parlamentarilor sau ca steagurile albastre înstelate ale Europei să fluture pe edificiile oficiale, ca şi cum cu asta ajunge să fii european. Cetăţenii europeni sunt cetăţeni cu anumite drepturi, care pot avea pretenţii, dar aici se pare că, precum în cazul multor altor lucruri, politicienii continuă să creadă că drepturile românilor sunt doar hârtie igienică pentru a-şi şterge ei organul pe care îl folosesc cel mai mult în parlament (ca să se aşeze în fotoliul lor bine remunerat).

Eu aş recomanda ca toţi cei afectaţi de această normă electorală indignantă să facă o reclamaţie contra lui Tăriceanu şi guvernului său pentru obstrucţionarea dreptului esenţial la vot. Dar sigur vom rămâne toţi plângându-ne de cum arată România şi urmărind absurdele programe de televiziune cu cei care ne alimentează creierul (care va deveni, din păcate, în fiecare zi mai rahitic).

3 comentarios:

El profeta Azul dijo...

Excelente blog, muy bueno, estas en la lista de blogs semi-excelentes, de mi blog.
Te felicito.

El profeta Azul dijo...

perdona, otra pregunta:
Estoy estudiando rumano, empeze hace poco, crees que podria hablarlo en un año? le dedica una hora al dia o quizas menos,que te parece?

Jose Luis Forneo dijo...

Hola, en doce meses claro que puedes aprender rumano. Donde vives? En Madrid hay posibilidades de aprender rumano gratis en el Instituto Cultural Rumano. Un saludo y gracias por tus palabras

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...