miércoles, 17 de junio de 2009

El taxi-ambulancia/Taxiul-ambulanţă

Firmas de ambulancias venden sus servicios como taxis a ejecutivos con prisas. Parece ser que a la hora de sacar dinero cualquier cosa es valida en Bucarest, y ahora se ha destapado esta (entre innumerables de las posibilidades que podrian haber saltado a la luz).

Desde el principal aeropuerto de la ciudad, Otopeni, es muy dificil llegar a la ciudad, debido a que los practicamente 20 kilometros de distancia suelen estar bastante saturados de vehiculos embotellados. Por eso muchos hombres dispuestos a pagar para evitar los agobiantes problemas del trafico bucarestino buscan a otros que utilizan cualquier medio a su alcance para conseguir mas dinero (si es negro mejor).

Asi que ejecutivos con prisas y conductores de ambulancia con ganas de dinero entran en contacto y los primeros son llevados a sus hoteles o a cualquier otro destino a toda velocidad con la sirena rulando, como si se trataran de enfermos graves (ignoramos que sucede cuando realmente hay un enfermo grave, pero quizas en ese caso la ambulancia este ocupada en servicios de taxi especiales).

Los clientes estan preparados para convertirse en pacientes en caso de que la policia para al vehiculo, y se pacta de antemano la forma de actuar y lo que decir en ese caso (incluso se llevan preparados la documentacion medica).

Y este caso es solo uno de las decenas de ejemplos que se pueden ver en un dia normal en Bucarest, sin necesidad de que salgan en los periodicos.

http://www.realitatea.net/ministerul-sanatatii-va-controla-firma-care-inchiria-ambulanta-in-regim-taxi_541637.html

--------------------------------------------------------------------------

Ambulanţele îşi vând serviciile ca şi taxiuri directorilor grăbiţi. Se pare că, pentru a scoate bani, orice e posibil în Bucureşti, iar acum a apărut asta (între nenumăratele posibilităţi care puteau să iasă la lumină).

De la principalul aeroport al Bucureştiului, Otopeni, este foarte greu să ajungi în oraş, din cauza faptului că cei 20 de kilometri distanţă sunt sufocaţi de ambuteiaje. De aceea, mulţi oameni dispuşi să plătească pentru a evita problemele din traficul bucureştean caută alţi oameni care folosesc orice mijloc avut la îndemână pentru a obţine mai mulţi bani (dacă sunt negri, cu atât mai bine).

Aşa că directorii grăbiţi şi şoferii de ambulanţă cu dorinţă de câştig intră în contact şi primii sunt duşi la hotelurile lor sau la altă destinaţie cu toată vizeza şi cu sirena pusă, ca şi cum ar fi vorba de bolnavi în stare gravă (nu mai vorbim despre ce s-ar întâmpla când realmente e vorba de un bolnav în stare gravă, dar poate că în acest caz ambulanţa e ocupată să presteze servicii de taxi speciale).

Clienţii sunt pregătiţi să se tranforme în pacienţi în cazul în care poliţia opreşte vehiculul şi se stabileşte dinainte cum se va acţiona şi ce anume se zice într-o situaţie de acest gen (se aduce inclusiv documentaţie medicală).

Iar acest caz este doar unul dintre zecile de exemple care se pot vedea într-o zi obişnuită în Bucureşti, fără necesitatea de a apărea în ziare.

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...