lunes, 15 de junio de 2009

Street Delivery


Recientemente se celebro en Bucarest la cuarta peatonada organizada por la asociacion Street Delivery, promovida por la Fundatia Carturesti y Ordinul Arhitectilor din Romania. Se trata de una asociacion cuyo lema es "Închidem strada pentru maşini şi o deschidem pentru oameni", "Cerramos calles a los coches y las abrimos a los hombres".

Parece ser que la asociacion existe desde hace dos años, y su forma de actuar es cerrar de vez en cuando algunas calles (previo permiso del ayuntamiento) y celebrar alli actos culturales (conciertos, festivales de pintura o lecturas colectivas, entre otros).

La iniciativa es algo necesario en una ciudad como Bucarest donde el trafico es infernal por la enorme cantidad de coches existentes y por la escasez de aparcamientos (problema que ningun alcalde, ni general ni de sector, se atreve a enfrentar con contundencia, ni limitando el trafico ni construyendo aparcamientos suficientes). Entre las dos soluciones, la segunda es problematica, porque la construccion de aparcamientos supone en el centro de la ciudad al destruccion de parques o edificios historicos, y la primera supone, casi con seguridad, la perdida de votos de quien la ejecute.

La asociacion es ma bien cultural que social, es decir, pretende mas dar publicidad que efectuar acciones que realmente supongan una denuncia seria de la situacion: nada de pinchar las ruedas de los coches que impiden el paso a los peatones, nada de sprays para pintar la chapa, nada de repartir avisos para avisar de que los peatones pasaran en breve a la accion contra la invasion de los hombres con cuatro ruedas.

Sin embargo, algo es algo, y aunque no tienen apenas eficacia, y me temo que su finalidad es mas dar publicidad a Carturesti (una cadena de librerias muy conocida en Rumania) que la accion directa contra los privilegios abusivos de los vehiculos sobre las personas, es una buena noticia de que existan asociaciones como esta. Quizas sea el principio de una futura agrupacion de peatones hasta las narices de los conductores que no respetan el poco espacio que las instituciones dejan a los viandantes.

------------------------------------------------------------
Recent s-a celebrat în Bucureşti a patra pietonadă organizată de asociaţia Street Delivery, promovată de Fundaţia Cărtureşti şi Ordinul Arhitecţilor din Romania. Este vorba despre o asociaţie al cărei slogan este „Închidem strada pentru maşini şi o deschidem pentru oameni”.

Se pare că asociaţia există de doi ani şi militează închizând, din când în când, anumite străzi (cu acordul prealabil al primăriei) şi celebrează acolo acte culturale (concerte, festivaluri de pictură sau sesiuni de lectură colectivă, printre altele).

Iniţiativa este necesară într-un oraş precum Bucureştiul unde traficul este infernal, din cauza cantităţii enorme de maşini existente şi a lipsei parcărilor (problemă pe care nici un primar, nici general, nici de sector, nu îndrăzneşte să o înfrunte radical, limitând traficul sau construind locuri de parcare suficiente). Între cele două soluţii, a doua este problematică, pentru că, a construi parcări în centrul oraşului ar însemna distrugerea parcurilor sau a clădirilor istorice, iar prima, înseamnă, aproape cert, pierderea de voturi de către cel care o pune în practică.

Asociaţia e mai mult culturală decât socială, adică, mai mult face publicitate decât propune acţiuni care să presupună, într-adevăr, un denunţ serios al situaţiei: nimic despre spargerea roţilor maşinilor care îi împiedică pe pietoni să treacă, nimic despre sprayuri care să le murdărească caroseria, nimic despre manifeste prin care pietonii avizează că în curând vor trece la acţiune împotriva invaziei oamenilor cu patru roţi.

Totuşi, e ceva şi, deşi nu are mare eficacitate şi mă tem că finalitatea sa este mai mult să facă publicitate pentru Cărtureşti (un lanţ de librării forarte cunoscut în România) decât acţiunea directă împotriva privilegiilor abuzive ale vehiculelor asupra persoanelor, faptul că există asemenea asociaţii este o veste bună. Poate fi începutul unei viitoare grupări a pietonilor împotriva şoferilor care nu respectă limitatul spaţiu pe care instituţiile îl lasă pentru pietoni.

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...