lunes, 5 de enero de 2009

Huelga de usuarios bancarios/Greva utilizatorilor bancari

Merece la pena recomendar aqui una pagina web, www.17-s/es/crisis, donde se ofrece una alternativa de accion colectiva contra la crisis que, tambien en los telediarios rumanos, se cita como si se tratara de algo inevitable y que no es culpa de nadie. Se trata de un colectivo que esta promocionando y organizando una huelga de usuarios bancarios... es decir, sacar todo nuestro dinero de los bancos o dejar de pagar nuestras deudas.

En definitiva, se pretende, por un lado, dejar de participar en un sistema que es un callejon sin salida, que destruye recursos y genera desigualdad en nombre de una supuesta democracia que no es mas que una dictadura del Capital (y de quienes lo poseen). Por otro, cobrarnos todo el dinero que nos va a costar la crisis a los ciudadanos, ya que el Estado no va a hacer nada por nosotros. Todo lo contrario a su actitud con respecto a los bancos, a los que ha corrido a auxiliar babeando como un perrito faldero (con el dinero de todos).

Es un tema delicado, porque supone renunciar al bienestar basado en la posesion ficticia de casa, de coche, de television de plasma, que nunca terminamos de pagar o que, cuando terminamos, necesitamos comprar otra. Es delicado porque supone que nos puedan embargar los bienes por los que nos endeudamos, nuestras nominas, quizas nuestro coche. Pero quizas asi seamos un poco mas libres y no estemos atados a pagar algo que no es nuestro mientras los usureros se enriquecen a nuestra costa.

Lo que si es cierto, es que es una buena forma de luchar contra el Capitalismo: dejar de consumir. No me refiero a dejar de comer o de comprar de vez en cuando ropa. Me refiero a dejar de consumir lo que no necesitamos realmente. Y si lo que necesitamos es demasiado caro, organicemonos para que el Estado (es decir, nuestro servidor) facilite el acceso a una vivienda, a la educacion publica, a la sanidad de calidad, en vez de esclavizarnos a una entidad bancaria que nos utilizara nuestro dinero para enriquecerse mientras nos pisotea.

¿Seria posible que algunos rumanos, como algunos españoles, se atrevieran? No se como esta aqui la ley al respecto. En España no pagar una deuda no es delito penal, sino civil, y por lo tanto solo puede tener una consecuencia: el embargo. Pero imaginaros que podria pasar si miles de personas sacan su dinero de los bancos y dejan de pagar sus deudas...

Quizas deberiamos a empezar a crear nuestros propios bancos, colectivos, participados y gobernados democraticamente por sus usuarios, y cuya finalidad no sea el lucro de sus accionistas sino el bienestar y la ayuda mutua de sus participantes.

http://cuestionatelotodo.blogspot.com/2009/01/huelga-de-usuarios-bancarios.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Merită să recomand aici o pagină web, www.17-s/es/crisis, unde se oferă o alternativă de acţiune colectivă împotriva crizei care, şi în telejurnalele româneşti, se citează ca şi cum ar fi vorba de ceva inevitabil şi de care nu e nimeni vinovat. Este vorba despre un colectiv care promovează şi organizează o grevă a utilizatorilor bancari, adică să ne retragem toţi banii din bănci sau să nu mai plătim datoriile.

În definitiv, se susţine, pe de o parte, renunţarea la a participa la un sistem care e un drum fără ieşire ce distruge resurse şi generează inegalitate în numele unei pretinse democraţii, care nu e altceva decât o dictatură a Capitalului (şi a celui care îl posedă). Pe de altă parte, să încasăm toţi banii care ne vor costa această criză, din moment ce Statul nu va face nimic pentru noi. În contradicţie cu atitudinea pe care o are faţă de bănci, în întâmpinarea cărora a alergat pentru a le ajuta, ca un câine cu limba scoasă (cu banii tuturor).

Este o temă delicată, deoarece presupune renunţarea la bunăstarea bazată pe posesia fictivă a casei, a maşinii, a plasmei pe care niciodată nu ajungem să le plătim, iar când le terminăm de plătit, avem nevoie să cumpărăm altele. E delicată deoarece presupune punerea sechestrului pe bunurile pentru care ne-am îndatorat, pe fluturaşul de salariu, pe maşină. Dar poate că aşa vom fi puţin mai liberi, nu legaţi pentru a plăti ceva ce nu este al nostru, în timp ce uzurarii se îmbogăţesc pe seama noastră.

Cert este că reprezintă o formă bună de a lupta împotriva Capitalismului: renunţarea la consum. Nu mă refer la a nu mânca sau a nu cumpăra din când în câd haine. Mă refer la a renunţa la ceea ce nu este o reală necesitate. Iar dacă ceea ne trebuieşte este prea scump, să ne organizăm pentru ca Statul (adică, servitorul nostru) să faciliteze accesul la o locuinţă, la educaţie publică, la servicii de sănătate de calitate, în loc să ne transformăm în sclavii unei entităţi bancare care ne foloseşte banii pentru a se îmbogăţi în timp ce ne calcă în picioare.

Ar fi posibil ca unii români, ca şi unii spanioli, să îndrăznească acest lucru? Nu ştiu care e legea aici cu privire la acest aspect. În Spania, neplata unei datorii nu este delict penal, ci civil şi, din acest motiv, poate urma doar o consecinţă: sechestrul. Dar să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla dacă mii de persoane îşi scot banii din bănci şi renunţă să-şi mai plătească datoriile...

Poate ar trebui să începem să ne creăm propriile noastre bănci, colective, guvernate democratic de utilizatorii lor, a căror finalitate să nu fie profitul acţionarilor, ci bunăstarea şi ajutorul reciproc al participanţilor.

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...